reede, 21. september 2012

Mida teha kui on valged ussid kõhus?

Tere,
Kui need ussid on pisikesed valged ja meenutavad valge niidi pisikesi jupikesi (umbes 1 cm pikkused), on lapsel tõenäoliselt naaskelsabad e. enterobioos. Naaskelsabad on tavalised just lasteaialastel, sest ussimunad kipuvad olema sõrmeküünte all ja kanduvad edasi sageli just mänguasjade vahendusel. Lastel kipuvad ju sõrmed sageli suhu sattuma. Ravimit, mis usse hävitab, kirjutab välja perearst. Usside eluiga on umbes kuu ja seetõttu on edasise leviku vältimiseks vaja, et laps magaks pükstega ning voodipesu vajaks tihedat vahetamist, sest naaskelsabad on öise eluviisi ja rändamisega ning põhjustavad sügelemist päraku piirkonnas. Sealt satuvad naaskelsaba munad jälle uuesti kätele ja ring algab otsast peale.
Edu!
Heli Grünberg

esmaspäev, 17. september 2012

Meeldetuletuseks lapsevanemale

Koolikohustus

Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates hetkest, mil nad on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustust võib edasi lükata lapse tervisliku seisundi tõttu ja seda võib täita ka kodus õppides.
Ühtegi õpilast ei vabastata koolikohustuse täitmisest tema puude või väheste võimete tõttu. Põhiharidust saab omandada ka lihtsustatud õppekava alusel, sõltuvalt erivajadustest ja võimetest. Eesti koolikohustus ei laiene välisdiplomaatide ja välisriikide esindajate lastele, aga Eestis elava välisriigi kodaniku ja kodakondsuseta isiku laps on koolikohustuslik.

Vanema kohustused

Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest. Kui laps puudub koolist, peab vanem sellest teavitama kooli õppest puudumise esimesel päeval. Lapsevanemal lasub ka kohustus luua lapsele kodus õppimiseks soodsad tingimused.

Koolikohustuse täitmine

Kui lapse koolist puudumise teiseks päevaks ei ole kooli teavitatud puudumise põhjusest, on koolil kohustus võtta ühendust lapsevanemaga. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
Teksti koostanud: Haridus- ja Teadusministeerium