neljapäev, 21. aprill 2016

Suvealguspidu


Jalgrattad korda!

Jalgrattaga liiklemise ohutusest käis 21.aprillil Vahenurmes ja Libatses rääkimas noorsoopolitseinik Alar Abel.
Pilte vaata siit.

Üle luite rappa

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Vahenurme ja Libatse kooli projekti "Üle luite rappa" 358.40 euroga. Projekti raames külastame Kabli looduskeskust ja Rannametsa-Tolkuse loodusõpperada. Tutvume Luitemaa looduskaitse alale jäävate luidete ja muistse merelahe soostumise tagajärjel tekkinud Tolkuse rabaga. Uurime luite ja raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid. Õpime tundma luitel ja rabas elavaid organisme. Saame teada milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab.

teisipäev, 19. aprill 2016

Tagasi kooli

Täna andsid lastele tundi "Tagasi kooli" projekti raames Hannelore Markson ja Eve Tiido.


neljapäev, 7. aprill 2016

Inglise keele olümpiaad

6. aprillil osalesid 4. klasside inglise keel olümpiaadil Paikusel Kevin Kaljurand Libatsest ja Eero Dello Vahenurmest.