neljapäev, 6. august 2015

Konkurss klassiõpetaja kohale

Vahenurme Lasteaed-algkool kuulutab välja konkursi klassiõpetaja (1,0) ametikohale.
Õpetajalt oodatakse seadusele vastavat haridust ja valimisolekut tööks liitklassis.
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia ning kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt 21. augustiks 2015
Vahenurme Lasteaed-algkooli aadressil Vahenurme LA, Halinga vald, Pärnumaa 87101 või elektroonilisel aadressil vahenurmela@gmail.com.
Lisainfo telefonil +372 53004885