Volikogu märtsiistungi materjalide hulgas on otsuse eelnõu seletuskiri, millest ilmneb, et Halinga vallavalitsusele ja volikogule saatsid Vahenurme lasteaias-algkoolis käivate laste vanemad pöördumise, milles teevad ettepaneku muuta praegu kuueklassiline kool neljaklassiliseks. Sel õppeaastal õpib koolis 14 õpilast ja lasteaias käib 16 mudilast. Omal ajal on hoone ehitatud 80 õpilasele ja 50 mudilasele.
Ümberkorraldus annaks vallale sel aastal 4700 eurot kokkuhoidu. Prognoosi järgi on järgnevatel aastatel Vahenurme algkoolis veidi üle kümne õpilase.
Kulude kokkuhoiuks on kool ja lasteaed kolitud hoone ühte tiiba ja teine tiib kolmele ettevõttele välja renditud.
Halinga vallavolikogu esimees, Vahenurme lasteaia-algkooli juhataja Tarvi Tasane peab aga hoopis kõvema pähklina koos volikogu liikmetega läbi hammustama Pärnu-Jaagupi gümnaasiumiga seotu. Teadaolevalt on praeguse üheksanda klassi 15 õpilasest sama kooli kümnendasse klassi minemas vaid viis.
Gümnaasiumiosa klassides õpib Pärnu-Jaagupis sel õppeaastal 39 last. Prognoosi kohaselt langeb õpilaste arv järgmisel õppeaastal alla 30 ja selle arvu suurenemist pole vähemalt järgmised kuus aastat ette näha.
Raha keeles kõneldes jääks 2014/2015. õppeaastal gümnaasiumil puudu ligikaudu 30 000 eurot ja omavalitsus peaks mõne teise valdkonna, näiteks kultuuri arvelt selle summa kokku hoidma.
Eelnõu seletuskirjas vaadatakse tõtt tõsiasjaga, et gümnaasiumiosa pidamine oleneb eelkõige õpilaste valikust. Vallapoolne majutuskohtade/õpilaskodu väljaehitamine ja gümnaasiumiõpilaste tasuta toitlustamine ei ole õpilasi juurde toonud.
Arengukava sõnastamisel on otsustamisel jätta sügisest avamata kümnes klass ja korraldada kool järk-järgult 2016/2017. õppeaastaks põhikooliks.
Halinga valla kodulehel on samal teemal käimas rahvaküsitlus.

Pärnu Postimees 08.03.2014