Volikogu istungi kutsus kokku Halinga esindusorgani vanim liige Arvo Maidla, sest volikogu aseesimees Mati Rosenstein oli haigestunud.
Põhjus, miks Peetson lahkumisavalduse lauale pani, peitus tema enda sõnade järgi Vahenurme koolimajja ruume rentida sooviva MTÜ Halinga Turvakodu jaoks ettevalmistatud rendilepingus.
“See leping on halvasti koostatud, vallale kahjulik ja sõlmitud ülepeakaela,” loetles Peetson.
Halinga vallavanem Ülle Vapper aga pareeris, öeldes, et “volikogu esimehel oli aega teha rendilepingu projekti ettepanekuid maa ja ilm, kuid ta ei teinud seda”.
Peaaegu volikogu siseasi
Peetson tahtis rendilepingut karmistada volikogu üleeilsel istungil, paludes selleks viieminutilist vaheaega, mida talle ei antud.
Hääletamisel oli rendilepingu sõlmimise vastu mõnevõrra üllatuslikult vaid Peetson Isamaa ja Res Publica Liidust, tema üks erakonnakaaslane volikogus ei hääletanud ja teine jäi erapooletuks.
Vaidlusse rendilepingu üle lisab pinget istungilt haiguse tõttu puudunud Rosenstein, kes on vaidlusaluse rendilepingu keskne persoon, sest on juba 18 aastat vallas edukalt tegutsenud ja oma tegevust aina laiendanud ning nüüd Vahenurmeski filiaali avada tahtva MTÜ Halinga Turvakodu juht.
Arvestades, et Vahenurme lasteaia-algkooli direktor Tarvi Tasane on samuti Halinga vallavolikogu liige ja tema huviks on kool endale, õpilastele ja õpetajatele igal juhul säilitada, tundub esmapilgul, nagu oleks tegu vallavolikogu siseasjaga, kus avalikkusel kaasa rääkida polegi. Ometi on Vahenurme väikese kooli ümber lahinguid löödud küllaga.
Surmaotsus muudeti
Mullu kirjutati valla arengukavasse Vahenurme lasteaia-algkooli sulgemine, mis tähendanuks sel õppeaastal kohalikele õpilastele kooliteed Vahenurmest seitsme kilomeetri kaugusele Pärnu-Jaagupi gümnaasiumisse. Ootusele kool sulgeda reageerisid lapsevanemad ja paljud kohalikud elanikud, kogudes palvekirjale jätta kool alles 138 allkirja.
Vallavolikogu muutiski arengukava, kinnitades, et Vahenurme kooli ei likvideerita, kui seal õpib vähemalt kümme last. Praegu on Vahenurme koolis 1. ja 2. klassi ning 5. ja 6. klassi õpilasrühm, peale selle lasteaed – kokku 32 last.
Kooli surmaotsuse muutmise tingimuseks oli, et kool kolib maja ühte tiiba, seal tehakse remont ja luuakse lastele senisest paremad tingimused. Maja teine tiib ja kelder aga renditakse välja, et vähendada koolimaja kütmise ja ülalpidamise kulusid poole võrra.
Koolimaja koos lasteaiaga ongi muudetud paradiislikuks oaasiks: uued soojapidavad aknad ees, seinad värske rõõmsa värvikorra all, klassides arvutid, tore mööbel, lasteaias palju huvitavaid mänguasju, kõikjal puhtus ja koolimajadele muidu harva omane vaikus isegi vahetundide aegu.
Keerulisem oli teise tingimuse täitmisega, sest rentnikku ei leitud. Viimaks pakkus end pikaajaliseks rentnikuks MTÜ Halinga Turvakodu.
Mõistagi rõkkas vallavolikogu enamus rõõmust ja võib-olla kajastub see üleeile sõlmitud rendilepingus, milles Peetsonile kõige enam vastu käiv osa on just rendilepingu pikkus – 25 aastat.
“See on kuus volikogu koosseisu, kellele me selle rendilepingu ette kirjutame,” tähendas Peetson.
Väikekoolide vastu
Kui vallavolikogu eksesimees rõhutas, et seisis vastu koolimaja ühe tiiva rentimisse “ülepeakaela”, siis ei salga ta ometi, et on viimastel aastatel teinud volikogule mitu ettepanekut Vahenurme koolimaja sulgemiseks.
“Olen kindlalt sellel seisukohal, et vald peab seisma ühe tugeva põhikooli-gümnaasiumi eest ja väikesed koolid tuleb varem või hiljem sulgeda, sest see pole mitte ainult valla raha kokkuhoid, vaid hea lastele endilegi,” sõnas Peetson, tuues lapsi silmas pidades näiteks korraliku võimla puudumise Vahenurme koolimajas. Peetson rõhutas, et peab silmas ka Libatse kooli sulgemist.
Peetsoni oponendid väikekoolide küsimuses on vallavolikogus enamuses.
Kooli juhataja Tasane viis mittetulundusühinguga sõlmitud rendilepingult jutu kohe koolile, öeldes, et lepingu kriitika on ainult varjuks soovile lasteaed-algkool ja sellega koos Vahenurme raamatukogu ja internetipunkt sulgeda ning koolimaja tühjana seisma jätta.
Halinga vallavanem Ülle Vapper nimetas Vahenurme koolimaja likvideerimise küsimuse taas päevakorda tõstmist poliitiliseks valimiseelseks trikiks.
Peetson seevastu sõnas kindlalt, et ei ole saanud Tallinnast erakonna keskkontorist vähimaidki juhiseid piirkonna väikekoolide sulgemise eest seista, et vähendada riigieelarve hariduskulusid.
“Ma ei ole selline mees, kes laseks ennast kohalikus poliitikas Tallinnast juhtida,” ütles Halinga vallavolikogu eksesimees.
Ühte asja tunnistasid siiski kõik: Halinga turvakodu loob Vahenurmes ligikaudu kümme uut töökohta, kooli ja lasteaia likvideerimine viiks külast kümme töökohta välja.