kolmapäev, 11. november 2015

Mardijooksu tublid võistlejad.

Mardijooksu 7-9-aastaste poiste arvestuses võitis I koha Antero, II koha Steven, V koha Ranno.


kolmapäev, 23. september 2015

Külaline Austriast

Täna külastas meie kooli saksa keele õpetaja Jürgen Tobisch Austriast. Teda saatis Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi direktor Katrin Uutsalu. 

teisipäev, 22. september 2015

Sügismatk Vahenurme puisniidule

Vahenurme puisniit      

           
Kõige liigirikkamaid ruutmeetreid Põhja-Euroopas asub Pärnumaal Vahenurme küla puisniidul. Sealt on leitud kasvamas 74 eri taimeliiki.
Vahenurme puisniit asub Pärnu maakonnas Halinga vallas Vahenurme asulast 1,7 km põhja pool. Piirkonna taimekoosluste hulgas on valdavateks mitmesuguses seisundis puisniidud koos neist kujunenud sega- ja lehtmetsadega ning madalsooniidud. Vahenurme puisniiduala keskel asuvad kunagised Põltsama talu põllud, kus on hakanud kujunema aruniidud. Veel viiekümnendate aastate algul olid kogu ümbruskonnas enimlevinud kooslusteks (puis)niidud. Seega on enamus metsadest tekkinud alles viimastel aastakümnetel endistele heinamaadele. Metsaalade puistus on enamik puudest alla 50 aasta vanad. Vanemad puud on enamasti tugevalt harunenud "puisniidupuud", neid on aga puistu üldise hulgaga võrreldes vähe. Puisniidualasid niideti järjest väheneval pindalal kuni 1995.aastani. Seetõttu on enamus neist kinni kasvanud ja siiani on säilinud puisniite üksikute laikudena pea kogu kaitseala territooriumil.

Tänapäeval on heinategemine oma tähtsuse praktiliselt minetanud - pidevalt on niidetud 4 ha suurust kultuuristatud puisniidulappi ala lääneservas. PKÜ organiseerimisel niideti 1999.a. suvel heina paremini säilinud niidualadelt kokku kuuelt hektarilt. Edaspidi on plaanis antud tööd jätkata ning asuda ka puisniidualade laiendamisele. Puisniidu kaitseks on PKÜ ettevalmistanud ka kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava, mis tulevikus saavad olema aluseks puisniidu kaitse ja majandamise korraldamisel. Puisniit on võetud Eesti looduse mitmekesisuse seire programmi niiduseire alaprojekti üheks alaks. Vahenurme puisniidu säilimine on erilise tähtsusega, kuna just siit on leitud Põhja-Euroopa suurim soontaimede liigitihedus - 74 liiki soontaimi ühelt ruutmeetrilt.

Kaitsealalt on kokku leitud 239 liiki soontaimi. Kaitsealuseid taimi on kokku 12:

II kategooria - täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta); eesti soojumikas (Saussurea esthonica);
III kategooria - vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii); kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) (ka vähelevinud alamliik subsp. ochroleuca); harilik näsiniin (Daphne mezereum); soo-neiuvaip (Epipactis palustris); harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea); siberi võhumõõk (Iris sibirica); suur käopõll (Listera ovata); harilik porss (Myrica gale); kahelehine käokeel (Platanthera bifolia); lodukannike (Viola uliginosa).

Lisaks loetletud kaitsealustele liikidele leidub kaitsealal punase raamatu 4. kategooriasse kuuluvat pääsusilma (Primula farinosa).

 

Pärnumaal Vahenurmes kasvab 19,5 m kõrgune klassikalise võraga künnapuu.
Jalakate perekonna kaitsealune künnapuu kuulub meie metsade haruldaseimate puuliikide hulka. Looduslikult leidub teda vähestes paikades viljakatel muldadel.  Varematel aegadel kasutati künnapuu väga tugevat puitu vankri rataste ja regede jalaste valmitamisel ning oli parim materjal hobuselooga painutamisel. Küllap künnapuu nime saamislugu on seotud tema puidu kasutamisega atrade valmistamisel.

neljapäev, 6. august 2015

Konkurss klassiõpetaja kohale

Vahenurme Lasteaed-algkool kuulutab välja konkursi klassiõpetaja (1,0) ametikohale.
Õpetajalt oodatakse seadusele vastavat haridust ja valimisolekut tööks liitklassis.
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia ning kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid esitada hiljemalt 21. augustiks 2015
Vahenurme Lasteaed-algkooli aadressil Vahenurme LA, Halinga vald, Pärnumaa 87101 või elektroonilisel aadressil vahenurmela@gmail.com.
Lisainfo telefonil +372 53004885

teisipäev, 30. juuni 2015

Lasteaed suletud

Vahenurmes on lasteaed suletud 29.juunist-31.juulini. Kohtumiseni 3.augustil!


teisipäev, 16. juuni 2015

Lühendatud päev

Seoses võidupüha ja jaanipäevaga on pühadele eelneval päeval, 22.juunil, lasteaia lahtiolekuaeg kella 7st kuni kella 15ni. Häid pühi!

neljapäev, 23. aprill 2015

Jüriööjooks Pärnu-Jaagupis

Buss Vahenurme kooli eest väljub kell 17.15 ja tagasi tuleb Pärnu-Jaagupi bussijaamast kell 20.30

Võistlustel osalevad:
Ranno Jõerand
Antero Annusvere
Karolin Dello
Marjete Melts
Kädi-Lii Privits
Kertu-Britt Õunapuu
Steven Limberk
Eero Dello
Reelika Kaasik
Elise Tsilk
Ketri Peterson

Tulge kaasa elama!

kolmapäev, 8. aprill 2015

Tean tulest


Vahenurme kooli Kullerkupud ja I-III klassi õpilased külastavad Pärnu-Jaagupi päästekomandot 16. aprillil kell 10