Teisipäev, 21. august 2012

Haridus- ja teadusministeeriumi lingikogu lapsevanemale

Lapsevanemale


Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord
Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine
Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar